Jak dražit

Pravidla Dobročinné aukce (veřejná a on-line část)

Pravidla veřejné části aukce

Veřejná část aukce se bude konat v auditoriu v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Začátek veřejné části aukce bude v 16:00 hodin.

Zájemci o účast na veřejné části aukce se po příchodu do místa konání aukce zaregistrují předložením občanského průkazu či pasu a obdrží dražební číslo. Registrací na aukci bere účastník na vědomí a souhlasí, že pro účely aukce budou zpracovány a uchovány jeho osobní údaje a to po dobu nezbytnou pro realizaci aukce. 

Dražené předměty jsou popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v on-line katalogu aukce na webových stránkách www.umeniproukrajinu.cz. Vyvolávací cena představuje nejnižší podání, může však být navýšena v rámci prvního podání na cenu odpovídající nejvyšší nabídce učiněné v on-line části aukce.

Minimální výše příhozu je 1.000 Kč, či jakákoliv vyšší částka zaokrouhlená na celé tisíce. Za příhoz se počítá zvednutí dražebního čísla, případně doprovázené hlasitým vyslovením nabídky. Dražba probíhá tak dlouho, dokud dražitelé mají o dražený umělecký předmět zájem a zvyšují své příhozy. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. Licitátor ukončí dražbu předmětu, pokud nedošlo přes jeho dvojí výzvu ke zvýšení podání. Po třetí výzvě přiklepne dražené umělecké dílo zájemci, který učinil nejvyšší nabídku.

Dražená umělecká díla jsou prezentována fyzicky na předaukční výstavě v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7 od 12. do 19. března od 11:00 do 18:00; v sále jsou spolu s částkami příhozů uvedenými v CZK promítána na velkém projekčním plátně. Každý zájemce má možnost si nabízené položky osobně prohlédnout.

Dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného uměleckého díla. Platbu na účet SOS Ukrajina Člověk v tísni je možno provést bankovním převodem či platební kartou. 

Vydražené umělecké předměty budou vydány ihned po zaplacení a připsání na účet SOS Ukrajina Člověk v tísni v místě konání předaukční výstavy v průběhu následujícího týdne po aukci, popř. po individuální dohodě.

Pravidla on-line části aukce

On-line fáze aukce probíhá od 11.3. 2022 od 18:00 hodin do skončení veřejné části aukce 19.3.2022, která začíná v 16:00. 

Zájemci o účast na aukci se zaregistrují vyplněním registračního formuláře na webových stránkách www.umeniproukrajinu.cz. Registrací na aukci bere účastník na vědomí a souhlasí, že pro účely aukce budou zpracovány a uchovány jeho osobní údaje a to po dobu nezbytnou pro realizaci aukce.

Dražené předměty jsou popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v on-line katalogu aukce na webových stránkách www.umeniproukrajinu.cz. Nejnižší v daném okamžiku možné podání se zobrazuje u každého nabízeného předmětu.

Minimální výše příhozu je 1.000 Kč, či jakákoliv vyšší částka zaokrouhlená na celé tisíce. 

Dražená umělecká díla jsou prezentována fyzicky na předaukční výstavě v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7 od 12. do 19. března od 11:00 do 18:00. Každý zájemce má možnost si nabízené položky osobně prohlédnout.

Dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného uměleckého díla. Platbu na účet SOS Ukrajina Člověk v tísni  je možno provést v případě vydražení předmětu v on-line aukci pouze bankovním převodem. Instrukce k provedení bankovního převodu budou vydražiteli zaslány po skončení aukce.

Vydražené umělecké předměty budou vydány ihned po zaplacení a připsání na účet SOS Ukrajina Člověk v tísni v místě konání předaukční výstavy v průběhu následujícího týdne po aukci, popř. po individuální dohodě.