Anna Beata Háblová

(1983)

Anna Beata Háblová (* 1983) je spisovatelka, básnířka, slamerka, architektka a urbanistka. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. V roce 2017 vydala populárně naučnou knihu Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu. Od roku 2018 připravuje příspěvky o architektuře pro Český rozhlas a od roku 2020 také pro Českou televizi. Její dosud poslední knihou na pomezí žánrů jsou Nemísta měst (Host, 2019) o opomíjených, pomíjivých a míjených místech. Je autorkou čtyř básnických sbírek. Její básně a povídky vyšly také v literárních časopisech Host, Tvar, Weles, Pandora a dalších a byly přeloženy do několika evropských jazyků. V roce 2021 básně vystavila v galerii Artwall (Nevýslovný, 2021) a v kostele Panny Marie Vítězné (Haiku proti beznaději, 2021). Je členkou výboru Asociace spisovatelů. V současné době připravuje k vydání svůj první román Směna.

ENG

Anna Beata Háblová (*1983) is a writer, poet, slammer, architect, and urban planner. She has won the Young Architect Award (2010) and the Young Planning Professionals Award (2012) for her architectural designs and theoretical work. In 2017, she published a popular science book, Města zdí (Cities of Walls), about the history, interpretation, and background of shopping centres in relation to the city. Since 2018, she has been preparing reports on architecture for Czech Radio and since 2020 also for Czech Television. Her most recent book on the border between genres is Nemísta měst (Nonplaces of Cities) (Host, 2019) about neglected, ephemeral and passed over places. She is the author of four collections of poetry. Her poems and short stories have also appeared in the literary journals Host, Tvar, Weles, Pandora and others, and have been translated into several European languages. In 2021, her poems were exhibited at Artwall Gallery (Unspeakable, 2021) and at the Shrine of the Infant Jesus of Prague (Haiku Against Hopelessness, 2021). She is a committee member of the Writers’ Association. She is currently preparing her first novel, Směna (Shift).

Dříve dražené položky

134topol v bouřce praská a říká mi neboj se
Tisk na pauzovací papír, dřevěné lišty,2021
v 114 ✕ š 91
Detail položky