68Společné slzy

akryl a olej na plátně

2022

v 55 ✕ š 90

Dvě ztracené tváře bez pohledu, jejichž společný pláč je svědkem, že patří k sobě. Černé balonky těžké jako olovo je poutají k pusté rozpraskané zemi, na které dříve kvetly květiny. K zemi, nad kterou se setmělo…

Odhadní cena: 45 000 Kč


Ve svých obrazech se snažím o odkrývání socio-ekologických problémů. Silným inspiračním zdrojem je pro mne literatura. Mým nosným tématem je problematika hranic dvou odlišných světů. Světem lidským a světem mimolidským. Hranici chápu též jako paradoxní element - jako jedinou možnou shodu ve střetu, jako místo, které je oběma odlišným stranám společné. Lidská a zvířecí těla, jež jsou hlavními aktéry mých obrazových cyklů, nechávám srůstat s neviditelnými riziky, kterým jsme všichni jako živí tvorové vystaveni, avšak nejsme je schopni zachytit svými smysly. Tato rizika lze tedy mnohdy pocítit v momentě, kdy už je pozdě, v momentě jejich přechodu v krizi. Krize má však společnou a velmi tenkou hranici s katastrofou…


Další položky v aukci

34Papercurve 2
akryl na plátně,2020
v 50 ✕ š 40
Detail položky
94Zlaté hory
Olej na papíře,2017
v 50 ✕ š 40

S rámem 54x44 cm

Detail položky
24Nevinnost
Olej na plátně,2021-2022
v 150 ✕ š 180
Detail položky
122Echo dancer
olej na plátně,2020
v 40 ✕ š 30
Detail položky
44Naděje, síla, vítězství
akryl na plátně,2022
v 70 ✕ š 50
Detail položky
10Kupole
olej na plátně,2017
v 55 ✕ š 55

Kupole kostela, báně úkrytu s očima nebeského skřítka, který obejme a zve k ochraně ve svém útulku.

Detail položky
Detail položky
45J. J. Psyché
akryl na plátně,2021
v 120 ✕ š 160
Detail položky
22Win Win
olej na plátně,2020
v 45 ✕ š 35
Detail položky
18PEOPLE WATCHER
Kombinovaná technika,2022
v 103 ✕ š 73
Detail položky
119Cirkulace
akryl na plátně,2021
v 75 ✕ š 85
Detail položky
75Bloody Whirlpool
Tuš na papíře,2022
v 30 ✕ š 30

Darovací smlouva: náleží dražiteli

Detail položky
81Experience After Experience
Kombinovaná technika na plátně - akryl, uhel,2018
v 200 ✕ š 200
Detail položky
29Sedící čert
keramika,2016
v 42,5 ✕ š 28 ✕ h 32

Darovací smlouva: náleží umělci

Detail položky
86Bez názvu (Blackout series)
olej na plátně,2018
v 140 ✕ š 110
Detail položky
132Kapuštičky
akvarel na papíře,2003
v 29 ✕ š 42
Signatura: signováno tužkou vpravo dole
Detail položky
33Madona 1
látka, pryskyřice,2022
v 50 ✕ š 24 ✕ h 11

Darovací smlouva: náleží dražiteli

Detail položky
12Havel Forever
Pryskyřice, epoxid, dřevo,2016-2022
Detail položky
76Ale kamarádi mě maj rádi
akryl na plátně,2022
v 25 ✕ š 20
Detail položky